Розробка

Ідея

Ідеї створення нових проєктів виникають на підприємстві в результаті спостереження за новітніми тенденціями ведення війни, спілкування з представниками військових підрозділів, отримання оперативно – технічних вимог. Це своєрідний пошук можливостей створення серійного зразка військової техніки, який би вирішував наявні у армії потреби.
Саме те, що кожна розробка «Атлон Авіа» починається з визначення конкретних завдань, які потребують вирішення – створені продукти якнайкраще відповідають інтересам замовника.

Моделювання

Після розробки загальної ідеї та концепції майбутнього рішення, починається новий етап – 3D моделювання та проєктування прототипу. Для цього інженери компанії користуються ліцензійним SolidWorks PDM. Ця система автоматизованого проєктування відкриває можливості спільної конструкторської роботи над кожним із елементів проєкту одночасно на декількох площадках. Не менш важливою при розробці БпЛА є можливість моделювання реальних умов, яка ще на етапі 3D проєктування дає розуміння того, як виріб поводитиме себе при експлуатації. Це все  підвищує якість моделі та скорочує цикл розробки.

Виготовлення дослідного зразка

По завершенню етапу моделювання, готовий та затверджений відповідним відділом технічний проєкт, з усіма кресленнями, схемами та текстовою інформацією, стає основою для випуску пробного (дослідного) виробу / партії виробів. Над ним, спільно з конструкторським відділом,  працюються такі цехи на НВП «Атлон Авіа»: цех композитних матеріалів, цех механічної обробки та цех збирання. Оформленням усієї конструкторської документації до «дослідного зразка» займається технологічний та конструкторський відділи.

Випробування та доопрацювання

Внутрішні випробування дослідного зразка здійснюються фахівцями НВП «Атлон Авіа» та відбуваються згідно затверджених на підприємстві програм та методик випробувань, в умовах, що імітують реальні. На кожному з етапів внутрішніх випробувань проводиться збір та аналіз результатів, зокрема підтвердження заявлених у технічному проєкті тактико – технічних характеристик.
За результатами випробувань конструкторським відділом можуть бути внесені зміни до проєкту виробу, для досягнення запланованих характеристик, або в разі зміни завдань продукту.

Запуск серійного виробництва

У разі успішного проходження дослідним зразком випробувань, позитивної оцінки відповідності продукту тактико – технічному завданню, підтвердження можливості його застосування та  належного стану документації, на підприємстві приймається рішення щодо поставлення даного продукту в серійне виробництво.

вул. Тростянецька 49, Київ, Україна
+38 044 338 2278; +38 067 400 1340